Κυπριακή Δημοκρατία
Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Κύπρου

Εθνικό Σημείο Επαφής


Σημείο Επαφής Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ε.Ε. για την Οδηγία INSPIRE

Ονομασία Δημόσιας Αρχής:
Υπουργείο Εσωτερικών

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Υπουργείο Εσωτερικών
Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη
1453 Λευκωσία, Κύπρος

Διεύθυνση Ιστοσελίδας Οργανισμού: www.moi.gov.cy

Άτομα Επικοινωνίας:
Ανδρέας Χατζηράφτης, Γραμματέας Συμβουλίου Διαχείρισης INSPIRE και επίσημο Σημείο Επαφής με την ΕΕ
Τηλ.: +357 22804813, +357 22804890
Fax.: +357 22807874
Ηλ. Ταχυδρομείο: ahadjiraftis@dls.moi.gov.cyNo documents found