Κυπριακή Δημοκρατία
Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Κύπρου

Συμμέτοχοι


Προκαταρκτικός Κατάλογος Συμμετόχων:


Hide details for  Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Εσωτερικών
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας


Hide details for  Υπουργείο Οικονομικών Υπουργείο Οικονομικών
Στατιστική Υπηρεσία

Show details for  Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Show details for  Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
Hide details for  Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας


Hide details for  Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Δημοσίων Έργων


Show details for  Δήμοι Δήμοι
Hide details for  Συμβούλια Υδατοπρομήθειας Συμβούλια Υδατοπρομήθειας
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας


Show details for  Συμβούλια Αποχετεύσεων Συμβούλια Αποχετεύσεων
Hide details for  Άλλοι Οργανισμοί Άλλοι Οργανισμοί
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

Ακολουθεί κατάλογος σε μορφή αρχείου excel, τον οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.Σχετικά Αρχεία:
ocx ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.docx
Κατεβάστε το αρχείο Excel Κατάλογος Συμμέτοχων.xls

No documents found